İş Yaşamında Psikolojik Sözleşme: Çalışan ve Örgüt Arasındaki İlişkilere Yönelik Kavramsal Bir Çerçeve


Gerçek M.

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

Bir örgüt ve çalışan arasındaki iş ilişkisi, genellikle bir iş sözleşmesiyle başlamaktadır. Ancak çalışma koşullarının çerçevesini belirleyen iş sözleşmeleri, iş ilişkisi devam ederken tarafları etkisi altına alabilecek bireysel ve örgütsel etmenlerin yol açabileceği zihinsel süreçleri tamamen yansıtmakta yeterli değildir. Psikolojik Sözleşme Kuramı, çalışan ve örgüt arasındaki iş ilişkilerinde tarafların birbirlerine karşı yükümlülüklerini temel alarak iş yaşamındaki davranışsal dinamikleri açıklamaya çalışmaktadır.

Psikolojik sözleşmeler, çalışan ve örgüt arasındaki yazılı olmayan karşılıklı beklentiler ve inançlar bütünü olarak, iş sözleşmelerinin “psikolojik” yönünü vurgulamaktadır. Bu eserde, iş yaşamında psikolojik sözleşmelerin kuramsal temelleri, oluşumu, tarafları, çalışanların tutum ve davranışları üzerindeki rolü, yönetimi, ölçümü ve Türkiye’deki durumu ele alınmıştır. Ayrıca bu eserin, günümüzde önemi giderek artan iş veren markası, istihdam edilebilirlik, Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının psikolojik sözleşmeler ile arasındaki ilişkilere ışık tutarak çalışanlar, yöneticiler, akademisyenler ve öğrencilere yol göstereceği düşünülmektedir.