Mesleki ve Teknik Eğitimin Bugünkü durumu ve Bazı Öneriler


Tekindal S.

Cumhuriyetin Aydınlanması Kocaeli Üniversitesi Yayınları, no.144, 2004 (Peer-Reviewed Journal)