Rol Tabanlı Erişim Kontrolü Kullanılarak Öğrenci Bilgi Sistemi Modellenmesi


Creative Commons License

Gültekin A., Diri S. , Altuntaş F., Yerlikaya Z.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey

Abstract

Öğrenci Bilgi Sistemleri özellikle yükseköğrenim kademesinde önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Hizmet sunulan kullanıcı sayısının çok olması nedeniyle Öğrenci Bilgi Sistemleri büyük ölçekli sistemler arasında yer almaktadırlar. Sistemin kullanıcı sayısının yüksek olması bu sistemlerin yükünü artırırken farklı düzeyde erişim sağlaması ve işlem yapması gereken kullanıcıların olması da sistem yönetilebilirliğini karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle bu gibi büyük ölçekli sistemlerde kullanıcıların sisteme erişim yetkilerinin ve erişim sağladıkları sistem ara yüzündeki izinlerinin yönetilmesi ve planlaması sorunu öne çıkmaktadır. Literatürde Rol Tabanlı Erişim Kontrolü yönteminin mevcut bilgi sistemlerine uygulanması ile esnek ve işlevsel bir biçimde yetkisel planlamaların yapılabildiği görülmüştür. Uygulama kodlarının sadeleştirilmesi, modüler hale getirilmesi, uygulama bileşenlerinin daha az kod ile isteklere uygun nitelikte geliştirilmesi, tasarlanmış olan giriş sayfalarının ortak hale getirilmesi, kullanıcıların görüntülediği sayfaların daha kullanışlı hale getirilmesi, yönetimin kolaylaştırılması, veritabanı tasarımının sadeleştirilmesi ve kullanılan sayfaların güvenliğinin artırılması mümkün olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada; rol tabanlı erişim kontrolü ile üniversitelerde kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemleri için kullanıcı erişim düzeylerinin ve izinlerinin yönetilmesi hedeflenmiştir.