Hidrojen depolama ve nanoteknolojik uygulamalar için tek duvarlı karbon nanotüplerin eldesi ve poli vinil imidazol kullanılarak fonksiyonlaştırılmasıyla reaktifliklerinin arttırılması


TEKİN N. , SAADET B., KARA A., YURDANUR Ş.

Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve Çalıştayları, Turkey, 28 - 30 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey