CİNSİYET FARKLILIĞININ TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Yenihan B., Çakır N. N., Alabaşoğlu B.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.47-58, 2018 (Peer-Reviewed Journal)