CİNSİYET FARKLILIĞININ TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Yenihan B. , Çakır N. N. , Alabaşoğlu B.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.47-58, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)