“Limited Ortaklıkta Çıkma Davasında Haklı Sebep Kavramı Ve Haklı Sebebin Meydana Gelmesinde Kusurun Etkisi”,


BİÇER L.

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 19 - 22 Mayıs 2017