SÜRÜŞ YETENEKLERİNİN FİZİKSEL ETKENLERLE DEĞİŞİMİNİN EOG SİNYALLERİ İLE İNCELENMESİ


ÇAYIR T., TAŞDEMİRCİ E. , GÜNGÖR B. D.

3. ULUSLARARSI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 21 - 22 Haziran 2018