MENİNGİOMLARDA MİTOZ SAYIMI VE NÜKS RİSKİNİN ÖNGÖRÜLMESİNDEPHH3’xxÜN KONVANSİYONEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI


ÖZBEK G., VURAL Ç. , ÇAM İ. , ÇABUK B.

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 28 - 30 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey