Santral ve Periferal ES PNET Ayırımında CD 99 Ekspresyonunun ve FISH Metodu ile EWS FLI1 Translokasyonunun Değerlendirilmesi


VURAL Ç. , ULUOĞLU Ö., AKYÜREK N.

18. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey