Kurumsal Web Sitelerinin Kurum Kimliği Açısından İncelenmesi: En Çok Tercih Edilen Üniversiteler Üzerine Bir Analiz


Creative Commons License

Koçer S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.756-772, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 53
  • Basım Tarihi: 2017
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.20175334164
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.756-772

Özet

Kurum kimliği; kurumların kendilerini nasıl gördükleriyle ilgilidir. Kurumların; bireyler gibi, kendilerini ifade etmelerinde

kurum kimlikleri önemli rol oynamaktadır. Kurum kimliğinin; kurum tasarım unsurları ve kurum kültürü, kurum davranışı, kurumsal

iletişim, stratejileri, kurumsal yapıları ve endüstri kimlikleri olmak üzere yedi boyutu vardır.

Çalışmanın konusunu 2017 yılında en çok tercih edilen ilk 10 üniversitenin kurumsal web sitelerinin kurum kimliği unsurları

açısından incelenmesi oluşturmaktadır. 25-30 ekim tarihleri arasında 10 üniversitenin kurumsal web siteleri kurum kimliği unsurlarının

tespiti için tarama yöntemiyle incelenmiştir. İncelenen üniversitelerin kurumsal web siteleri tasarım ve görsel unsurlar açısından

yeterlidir. Sitelerde kurumsal iletişim unsuru açısından çalışanlara, öğrencilere ve mezunlara yönelik iletişim kanallarının geliştirilmesi

gerekmektedir. Sitelerde kurum kültürü unsurlarından etik kurallar, amaçlar ve politikaların duyurulmasında eksiklikler vardır.