Akciğer Ca Nedeni ile Opere Olan Ilerı Yaşlı Hastalarımızda En Sık Karşılaşılan Erken Post Operatıf Komplikasyonlarımız


SEZER H. F. , ELİÇORA A. , TOPÇU S. , AVCI A. , ABDULLAYEV G.

9. ulusal göğüs cerrahisi kongresi, Turkey, 4 - 07 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey