Türkiyede Ro-ro Taşımacılığının Önemi ve Geleceği Hakkında Örnek Bir Çalışma


Ünal A. U., Arslan O., Arıcan O. H.

DENİZCİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AMFORA, vol.1, no.1, pp.59-78, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ro-Ro taşımacılığı, Türkiye’de denizyolu taşımacılığında son dönemlerde önemi daha çok anlaşılarak büyümekte olan önemli bir layner taşıma türüdür. Ro-Ro taşımacılığı konteyner taşımacılığı ile limanlarda layner taşımacılık türünün en güzel örnekleridir. Ro-Ro taşımaları uzun mesafe ve kısa mesafe denizyolu taşımacılığı olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumu sayesinde komşu ülkelere yakınlıktan dolayı ağırlıklı olarak kısa mesafe Ro-Ro taşımacılığı rağbet görmektedir. Özellikle Türkiye’nin kuzeyinde bulunan komşuları ile Ro-Ro taşımacılığı oldukça ilerlemiştir. Ro-Ro taşımacılığı, konteyner taşımacılığına göre yüklerin kendi imkânlarıyla karayolundan limana ulaşmalarını ve varış limanında yine kendi imkânları ile yollarına devam edebilmelerine imkân vermektedirler. Bu sayede kapıdan kapıya teslim olması planlanan ticaret anlaşmalarında özellikle kısa mesafe taşımalarda yüklerin çıkış yerinden varış yerine kadar ulaşmalarında oldukça etkili bir taşıma türüdür. Çalışmada Türkiye’deki Ro-Ro taşımacılığının yeri ve geleceği anlatılmaya çalışılmıştır. Ro-Ro sektöründe görev alan ve sektörde belli bir tecrübeye sahip üst düzey yöneticilere ulaşılarak kendilerine yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile sorular yönlendirilmiştir. Elde edilen cevaplar analiz edilerek sonuç kısmında anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Layner Taşımacılığı, Ro-Ro Taşımacılığı, Ro-Ro Limanları, Ro-Ro Gemileri, Türkiye’de Ro-Ro Taşımacılığı.