A Case Study on The Importance and Future of Ro-Ro Transportation in Türkiye


Creative Commons License

Ünal A. U., Arslan O., Arıcan O. H.

DENİZCİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AMFORA, vol.1, no.1, pp.59-78, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: DENİZCİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AMFORA
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.59-78
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Ro-Ro transportation is an important type of liner transportation that has been growing in recent years in Turkey in maritime transportation. Ro-Ro transportation is the best example of liner transportation in ports along with container transportation. Ro-Ro transports are divided into two as long-distance and short-distance sea transport. Due to Turkey's geopolitical location, its proximity to neighboring countries, short-distance Ro-Ro transportation is in demand. Ro-Ro transportation has advanced considerably, especially with its neighbors in the north of Turkey. Compared to container transport, Ro-Ro transport allows the cargo to reach the port by road with their own means and to continue on their way at the destination port with their own means. In this way, it is a very effective type of transportation in door-to-door delivery trade agreements, especially in short-distance transports, from the exit to the destination of the cargo. In this study, the place and future of Ro-Ro transportation in Turkey has been tried to be explained. Senior managers who work in the Ro-Ro sector and have a certain experience in the sector were reached and questions were directed to them through semi-structured interview technique. The answers obtained were analyzed and explained in the conclusion part.

Ro-Ro taşımacılığı, Türkiye’de denizyolu taşımacılığında son dönemlerde önemi daha çok anlaşılarak büyümekte olan önemli bir layner taşıma türüdür. Ro-Ro taşımacılığı konteyner taşımacılığı ile limanlarda layner taşımacılık türünün en güzel örnekleridir. Ro-Ro taşımaları uzun mesafe ve kısa mesafe denizyolu taşımacılığı olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik konumu sayesinde komşu ülkelere yakınlıktan dolayı ağırlıklı olarak kısa mesafe Ro-Ro taşımacılığı rağbet görmektedir. Özellikle Türkiye’nin kuzeyinde bulunan komşuları ile Ro-Ro taşımacılığı oldukça ilerlemiştir. Ro-Ro taşımacılığı, konteyner taşımacılığına göre yüklerin kendi imkânlarıyla karayolundan limana ulaşmalarını ve varış limanında yine kendi imkânları ile yollarına devam edebilmelerine imkân vermektedirler. Bu sayede kapıdan kapıya teslim olması planlanan ticaret anlaşmalarında özellikle kısa mesafe taşımalarda yüklerin çıkış yerinden varış yerine kadar ulaşmalarında oldukça etkili bir taşıma türüdür. Çalışmada Türkiye’deki Ro-Ro taşımacılığının yeri ve geleceği anlatılmaya çalışılmıştır. Ro-Ro sektöründe görev alan ve sektörde belli bir tecrübeye sahip üst düzey yöneticilere ulaşılarak kendilerine yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile sorular yönlendirilmiştir. Elde edilen cevaplar analiz edilerek sonuç kısmında anlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: Layner Taşımacılığı, Ro-Ro Taşımacılığı, Ro-Ro Limanları, Ro-Ro Gemileri, Türkiye’de Ro-Ro Taşımacılığı.