SWİSS BALL ANTRENMANLARININ KELEBEK STİL YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ


GÖNENER A. , AKYÜZLÜ M.

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)