COVİD-19 Pnömonisini Taklit Eden Sistemik Lupus Eritematozus Vakası


Şahinoğlu E. , Argun Barış S. , Doğan S., Karadenizli A. , Başyiğit İ.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Antalya, Turkey, 2 - 08 October 2020, no.57, pp.299-300

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.299-300

Abstract

Koronavirüs-19 hastalığı dünya genelinde yaygın, yüksek ölüm oranı olan bir acil durumdur. Tanı için COVİD-19 pnömonisi ile uyumlu radyolojik bulguların yanısıra real-time PCR sonucunun pozitifliği de gereklidir. 63 yaşında akciğer kanseri ve sistemik lupus eritematozus (SLE) tanıları olan ve tarafımıza öksürük ve dispne ile başvuran bir kadın hastayı burada sunduk. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde her iki akciğer parankiminde COVİD-19 pnömonisi ile uyumlu olan yaygın buzlu cam dansiteleri saptandı. Hastadan iki kez gönderilen real-time COVİD-19 PCR negatif olarak raporlandı. Hidroksiklorokin, azitromisin ve piperasilin-tazobaktam tedavisi sonrası anlamlı radyolojik yanıt alınamadı. SLE’nin akciğer tutulumu olabileceği düşünülerek metil prednizolon başlanmasının ardından klinik ve radyolojik yanıt alındı. Pandemi döneminde COVİD-19 ayırıcı tanısı oldukça zordur.