Transplante Hücre Tabakalarının Deneysel Olarak Hasarlandırılmış Maksiller Sinüs Mukozası Üzerine Etkisinin İncelenmesi


KARA A., TOPDAĞ M., KARAÖZ E., SUBAŞI C., ÖNCEL DUMAN B. , DEMİR N., ...More

15 türk Rinoloji, 7. Ulusal Otoloji Nörotoloji,3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 4 - 07 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey