Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki KocaeliGölcük te Görev Yapan Kadın Öğretmenlere Yönelik Bir İnceleme


Creative Commons License

Yenihan B. , Cerev G.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.10, ss.86-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.86-104

Özet

Örgütsel sessizlik ve tükenmişlik kavramlarının açıklanarak birbirleri ile olan ilişkilerinin incelendiği bu çalışmada, Kocaeli-Gölcük’te görev yapan bayan öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyleri incelenerek, öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel sessizlik ile tükenmişlik arasında bir ilişki olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda tükenmişliğin alt boyutlarından birisi olan duygusal tükenme ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle bir bütün olarak örgütsel sessizlik ve daha sonra da örgütsel sessizliğin alt boyutlarından izolasyon korkusu ile duygusal tükenme arasındaki anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.