Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki KocaeliGölcük te Görev Yapan Kadın Öğretmenlere Yönelik Bir İnceleme


Creative Commons License

Yenihan B., Cerev G.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.10, no.2, pp.86-104, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.86-104
  • Kocaeli University Affiliated: No

Abstract

Örgütsel sessizlik ve tükenmişlik kavramlarının açıklanarak birbirleri ile olan ilişkilerinin incelendiği bu çalışmada, Kocaeli-Gölcük’te görev yapan bayan öğretmenlerin örgütsel sessizlik ve tükenmişlik düzeyleri incelenerek, öğretmenlerin yaşadıkları örgütsel sessizlik ile tükenmişlik arasında bir ilişki olup olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda tükenmişliğin alt boyutlarından birisi olan duygusal tükenme ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle bir bütün olarak örgütsel sessizlik ve daha sonra da örgütsel sessizliğin alt boyutlarından izolasyon korkusu ile duygusal tükenme arasındaki anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.