Örgütsel Güvenin Oluşumunda, Yasal ve Etik Bir Zorunluluk Olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarının Etkisi


KARASAKAL N., YÜCEBALKAN B.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi/Ataturk University Journal of Economics Administrative Sciences, vol.30, no.5, pp.1145-1160, 2016 (Peer-Reviewed Journal)