ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞE ADANMIŞLIK İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Ceylan A., Türkyılmaz H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.77, pp.1297-1312, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 77
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.1297-1312
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma çalışanların işletmeye duyulan güven ve çalışma arkadaşlarına güven ile fiziksel, bilişsel ve duygusal işe adanmışlık düzeyinin ne kadar ilişkili olduğunun tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Örgütsel güven kavramı, çalışanların yönetime olan güvenleri ve yönetimin kendilerine söylediklerine olan inanç derecesi olarak tanımlanmaktadır. Adanmışlık ise kişilerin tüm emek ve gücünü belli bir amaca yöneltmesi ve o amaç doğrultusunda çalışması şeklinde tanımlanmaktadır. Güven ve adanmışlık, işletmenin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için çalışanlarında bulunması gereken bir değer olarak görülmektedir. Yapılan çalışma üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda örgütsel güven, ikinci kısımda işe adanmışlık kavramsal olarak incelenmiş olup, üçüncü kısımda ise her iki kavramın belirlenen ana kütle ve örneklem bazında ilişkisini saptamaya yönelik yapılan araştırmaya ve bulgularına yer verilmiştir. Araştırma Aralık 2020 itibariyle Merkezi İstanbul’da hizmet sektöründe faaliyet gösteren İss Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş’de gönüllü katılım sağlayan çalışanlarla yapılmıştır. Yapılan çalışmada korelasyon ve regresyon analizlerinde örgütsel güven ile işe adanmışlık kavramları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Güven, Örgütsel Güven, Adanmışlık, İşe Adanmışlık.