Sosyal Yeterlilik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması


Özdemir E., POLAT S.

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 26 - 28 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text