Sosyal Yeterlilik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması


Özdemir E., POLAT S.

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri