KORONAVİRÜS (COVID-19) SÜRECİNDE İLÂHİYAT ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞLARI


Creative Commons License

GENÇ M. F. , AY M. F. , GÜMRÜKÇÜOĞLU S.

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.21, no.1, pp.71-97, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33415/daad.840675
  • Title of Journal : Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.71-97
  • Keywords: Covid 19, Distance Education, Postgraduate, Theology, Education

Abstract

The main purpose of the study is to examine the views of students of postgraduate education in the field of Theology about the duration of the Covid-19 pandemic and the educational practices in this process. The study can be used in accordance with the convergent parallel pattern from mixed method studies. In this framework, quantitative data were collected with the help of the questionnaire, and structured with qualitative data through interviews. The continuation of the study was obtained online from 145 graduate students from Marmara, Istanbul, Kocaeli, Bursa Uludağ, Atatürk, Sivas Cumhuriyet, Recep Tayyip Erdogan Universities. 56 of them are men and 89 of them are women who participated in the research. In the qualitative dimension of the study, a structured interview was conducted with 11 students, 6 women and 5 men. Within the framework of the findings, it is seen that external students who continue their undergraduate education in the field of theology have generally positive opinions about distance education. Although the sudden transition to distance education due to the pandemic caught students and academicians unprepared, it was found that both the student and the lecturer adapted to the situation in a short time.

Çalışmanın temel amacı İlahiyat alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin Covid-19 pandemi sürecine ve bu süreçteki eğitim öğretim uygulamalarına ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışma karma yöntem araştırmalarından yakınsayan paralel desene uygun olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede anket yardımı ile nicel veriler toplanırken yarı yapılandırılmış mülakatlar ile de nitel veriler eş zamanlı olarak toplanmıştır. Çalışmanın verileri; Marmara, İstanbul, Kocaeli, Bursa Uludağ, Atatürk, Sivas Cumhuriyet, Recep Tayyip Erdoğan Üniversiteleri’nde İlahiyat alanında lisansüstü öğrenim gören 145 öğrenciden oluşan çalışma grubundan online olarak elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 56’sı erkek 89’u ise kadındır. Araştırmanın nitel boyutunda ise 6’sı kadın 5’i erkek 11 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bulgular çerçevesinde İlahiyat alanında lisansüstü öğrenimine devam eden öğrencilerin, uzaktan öğretimle ilgili genel olarak olumlu görüşler beyan ettiği görülmektedir. Pandemi nedeniyle uzaktan öğretime ani geçiş, öğrenci ve akademisyenleri hazırlıksız yakalamış olsa da öğrenci görüşleri çerçevesinde, kısa zamanda hem öğrenci hem de öğretim elemanlarının duruma adapte olduğu tespit edilmiştir.