Fiberoptik bronkoskopide deksmedetomidin ve propofolün etkisinin karşılaştırılması


HOŞTEN T. , BAYKARA Z. N. , ARSLAN Z., SOLAK Z. M. , TOKER K., ILGAZLI A. H.

Türkiye Solunum Araştırmları Derneği 30. Ulusal Kongresi konferansı, Turkey, 26 - 29 October 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey