Metalurjik Yakıt Hazırlama Prosesinde Atık Yönetimi:Kok Üretim Tesisi Örneği


Aksoy C., ÖZBAY B. , Nedret İnceoğlu D., ÖZBAY İ.

Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu (ISME-2017), 27 - 29 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text