Praziquantel-dymethylsuifoxide solution: The side effect on hepato-biliary system (an experimental study) Praziquantel ve dimetil sülfoksit solusyonlarının hepatobilyer sistem üzerine etkileri (deneysel çalışma)


Yetim I., Büyükkarabacak Y., Erzurumlu K., Dervişoǧlu A., Hökelek M. , Bariş S., ...More

Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.1, no.3, pp.39-43, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier