Praziquantel-dymethylsuifoxide solution: The side effect on hepato-biliary system (an experimental study) Praziquantel ve dimetil sülfoksit solusyonlarının hepatobilyer sistem üzerine etkileri (deneysel çalışma)


Yetim I., Büyükkarabacak Y., Erzurumlu K., Dervişoǧlu A., Hökelek M., Bariş S., ...More

Journal of Clinical and Analytical Medicine, vol.1, no.3, pp.39-43, 2010 (ESCI) identifier