Postoperatif nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranları koroner arter baypas sonrası gelişen akut böbrek hasarı ile ilişkilidir


PARLAR H., KUNT A., AKSOY R., BARIŞ Ö. , DÜZYOL Ç., FINDIK O., ...More

13. TKDCD Kongresi, 30 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text