Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Biyomedikal Alanındaki Uygulamaları


Aktaş F., Çeken C., Erdemli Y. E.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.4, pp.37-54, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Internet of Things enables physical objects/devices to see, hear and think by having them “talk” together to coordinate their decisions by sharing information. The Internet of Things transforms these traditional objects into the smart ones by exploiting its underlying technologies such as embedded devices, communication protocols, sensor networks, internet protocols and applications. The Internet of Things based systems used in the field of healthcare can be listed as mobile health and telecare systems, prevention, diagnosis, treatment and monitoring systems. Wireless Body Area Networks and Radio Frequency Identification systems are important components of the Internet of Things technology. In this study, as well as the Internet of Things applications applied to the field of a system intented to be implemented in scope of Internet of Things is presented.

Nesnelerin İnterneti, fiziksel nesnelerin bilgi paylaşıp beraberce karar verebilmeleri için onlara birbirlerini görme, duyma, düşünme, bir araya gelerek “konuşma” olanağı vermektedir. Nesnelerin interneti, gömülü cihazlar, haberleşme protokolleri, algılayıcı ağlar, internet protokol ve uygulamaları gibi temel teknolojilerin geleneksel olanından akıllı olanına dönüşümüdür. Nesnelerin interneti tabanlı sistemlerin sağlık hizmeti ile ilgili olanları; mobil sağlık ve uzaktan bakım hizmetleri, koruyucu sistemler, teşhis, tedavi ve izleme sistemleri olarak sıralanabilir. Kablosuz vücut alan ağları ve radyo frekanslı tanımlama nesnelerin interneti sistemlerinin önemli bileşenlerindendir. Bu çalışmada, nesnelerin interneti ve önemli bileşenlerinden olan kablosuz vücut alan ağı ve radyo frekanslı tanımlama sistemleri tanıtılarak sağlık alanındaki uygulamalarından bahsedilmektedir. Ayrıca nesnelerin interneti kapsamında gerçekleştirilmesi hedeflenen bir sistem sunulmuştur.