A MYTHOLOGY WRITER AT THE MODERNIST AGE: J. R. R. TOLKIEN


Parçaoğlu E.

Journal of Modernism and Postmodernism Studies, vol.1, no.1, pp.111-119, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.47333/modernizm.2020165090
  • Title of Journal : Journal of Modernism and Postmodernism Studies
  • Page Numbers: pp.111-119

Abstract

Having lived between 1892-1973 and set a milestone for fantasy fiction with his works, the English writer J. R. R. Tolkien witnessed indescribable improvements in science and medicine, epidemic diseases, two world wars and nuclear bombs. The dates during which he had lived were later specified as Modernism and Postmodernism. They were the movements of change in every corner of the world, specifically in Europe. Modernism, peculiarly in literature, started to be in the air through the end of the 19th century and that century was later addressed as the period of new concepts and perspectives in narration employed by the writers of the period. Postmodernism, still hanging out in the air today, covers all the uncertainties and gloom of the contemporary age. Tolkien surely experienced all these changes and yet he turned his face not to the future like his contemporaries but to the past. Furthermore, he closed an age and opened a new one concerning the fantasy literature. There are still debates whether he succeeded to present the period‟s hardship and pessimism with his famous Middle-earth or not. The other debates under the pretence of the period he lived and the works he wrote concern to what extent he was a modernist writer. In this context, this paper discusses the modernist side of Tolkien and the reason why he was inclined to mythology in Modernism period.

1892-1973 yılları arasında yaşamış ve ortaya koyduğu eserlerle fantastik yazınının dönüm noktasını belirlemiş İngiliz yazar J. R. R. Tolkien, yaşadığı bu tarihler arasında bilimde ve sağlıkta birçok gelişmeye, yerel salgınlara, iki dünya savaşına ve atom bombalarına şahit olmuştur. Yaşadığı bu tarihler daha sonra Modernizm ve Postmoderizm dönemleri olarak anılacak ve Avrupa başta olmak üzere diğer kıtalarda da büyük bir değişimin adları olarak anılacaktır. Modernizm, özellikle edebiyatta 19. yüzyılın sonlarında kendini göstermeye başlamış ve o dönem yazarları tarafından anlatım ve yazın tekniklerinin değiştiği ve edebiyatın amacının yeni anlayışlar kazandığı bir dönem olmuştur. Hala günümüzde sürdüğü iddia edilen Postmodernizm ise çağdaş yaşamın tüm belirsizlikleri ve kasvetiyle ayakta durmaktadır. Tüm bu değişimleri bizzat yaşayan Tolkien ise çağdaş akımların getirdiklerinin aksine yüzünü geleceğe değil geçmişe çevirmiş ve fantastik yazını için bir çağ kapatıp/çağ açmıştır. Ünlü ve çok bilinen mitolojik yaratısı Orta-Dünya ile yaşamış olduğu dönemlerin tüm sıkıntı ve karamsarlığını en iyi şekilde fantastik yazınıyla aktarılabileceğini gösterip/gösteremediğine dair tartışmalar hala devam etmektedir. Yaşadığı dönem-yarattığı eserler kisvesinde bir diğer tartışılan konu ise Tolkien‟ın ne boyutta bir modernist yazar olup olmadığıdır. Bu bağlamda, bu makalede Tolkien‟ın modernist yanı tartışılacak ve bu konu hakkında yazılan kaynaklardan alınan yardımla Tolkien‟ın Modernizm zamanlarında mitolojiye dört elle sarılmasının amacı ortaya konacaktır.