Rothwell ve Arnold’ın Algılanan İstihdam Edilebilirlik Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlilik Ve Güvenirlik Çalışması


GERÇEK M., ELMAS ATAY S.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.54, pp.91-103, 2017 (Peer-Reviewed Journal)