Lise Öğrencilerinde Spor Durumuna Göre Bireysel-Sosyal Sorumluluk Duygusu: Adapazarı Örneği


Creative Commons License

Tapşın F. O. , Karagün E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.132-138, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.132-138

Özet

Özet Amaç, günümüzde gençlerin sorumluluk duyguları ile ilgili söylemlerden yola çıkılarak, gençlik döneminde bulunan lise öğrencilerinin bireysel ve sosyal sorumluluk duyguları merak edilmiş. Belirlenen sorumluluk duyguları da spor yapma durumları, cinsiyet açısından değerlendirilmiştir. Bu amaçla 2016-2017 Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak Merkez ilçede tesadüfi yöntemle ve gönüllülük ilkesine bağlı olarak 7 liseden 208 kız, 217 erkek toplam 425 lise öğrencisine Filiz ve Demirhan (2015) tarafından Türkiye için güvenirlik çalışması yapılan Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak sosyal sorumluluk duygusu kadınlar lehine anlamlı iken, bireysel sorumluluk yine kadınlar lehine sınırda anlamlı çıkmıştır. Yaş açısından bakıldığında 14-18 yaşlar arasındaki lise öğrencilerinin yaşı büyüdükçe sosyal ve bireysel sorumluluk duygularında anlamlı düzeyde artış olduğu görülmüştür.    

 Anahtar Sözcükler: Lise öğrencileri, sosyal sorumluluk, bireysel sorumluluk, spor, genç.