Kitosan/Sülfosüksinik Asitten Oluşan Katalitik Membran ile Gliserolün Esterleşme Reaksiyonunun İncelenmesi


UNLU D., HİLMİOĞLU N.

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, vol.16, no.2, pp.249-254, 2015 (Peer-Reviewed Journal)