ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA OKUYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARI


Creative Commons License

Çelik K., Karagün E. , Ekiz Z. D.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.83-91, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching
  • Page Numbers: pp.83-91

Abstract

PRIVATE AND STATE HIGH SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TO PHYSICAL EDUCATION COURSE 

 

 

Abstract The purpose of this research is to examine the attitudes of high school students attending private and public schools towards physical education course.  For this purpose, Attitude Scale  ‘’High School 1st class students attitudes scale II to physical education and sports courses , which is developed by Demirhan and Altay, was applied to  totally 344 students studying in 1 private and 3 public schools located in the central district of Kocaeli and selected by random sampling. When the obtained data are analyzed with SPSS 21.00 package program; within the state schools and private school students , it was observed that there was no significant difference between attitudes towards physical education course. Also, attitude scores of high school students when compared with  age, gender, grade, participation in non-school activities, whether or not there are individuals involved in sports in their family significant differences were determined. 

 Keywords:  Physical education course, private school, state school, attitude, high school student. 

Özet Bu araştırmanın amacı, özel ve devlet okullarında okuyan lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumlarını incelemektir. Bu amaçla Kocaeli merkez ilçede yer alan, özel ve devlet okullarında okuyan ve rasgele örnekleme yoluyla seçilen 3 devlet, 1 özel lisede öğrenim gören 344 lise öğrencisine Demirhan ve Altay tarafından geliştirilen “Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları ölçeği II” uygulanmıştır.  Elde edinilen veriler SPSS 21.00 paket programıyla analiz edildiğinde; devlet okulu ile özel okul öğrencilerinin beden eğitimi dersine karşı tutumları arasında anlamlı farklılık olmadığı gözlenmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin tutum puanları; yaş, cinsiyet, kaçıncı sınıfta okuduğu, okul dışı etkinliğe katılıp katılmama, ailesinde sporla uğraşan bireylerin olup olmamasına göre karşılaştırıldığında ise anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.        Anahtar Sözcükler: Beden Eğitimi dersi, özel okul, devlet okulu, tutum, lise öğrencisi.