Yat Kaptanlarının İşe Yabancılaşmaları ve İşten Ayrılma Niyetlerinde KontrolOdağının Düzenleyici Etkisi


Creative Commons License

Yorulmaz M., Sevinç F.

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK, vol.12, no.2, pp.1-16, 2020 (Peer-Reviewed Journal)