“Şahıs Şirketleri Kolektif ve Kommandit Şirketlerdeki Değişikliklere Genel Bakış “


ÖZCAN F.

“ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku Kitabında yapılan Değişiklikler-I”, Kocaeli, Turkey, 28 December 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey