CAHİT IRGAT IN ORTALIK ADLI ŞİİR KİTABINDA MİZAH


Kılıçkaya D.

TÜRK DİLİ DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, no.702, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)