İfade Özgürlüğünde Açık ve Mevcut Tehlike


Ustabulut B.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss.27-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.27-59

Özet

İfade özgürlüğü, demokrasi açısından bir ön koşuldur. Uluslararası insan hakları belgelerinde kendisine yer bulan ifade özgürlüğü mutlak bir özgürlük değildir. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin “açık ve mevcut tehlike” ölçütünü geliştirmiştir. Bu ölçüte göre kullanılan kelimeler açık ve mevcut bir tehlike oluşturmadıkça cezalandırılamayacak ve ifade özgürlüğünün sağladığı güvenceden yararlanacaktır. Bu çalışmada öncelikle ifade özgürlüğünün uluslararası insan hakları belgelerinde ve Osmanlı-Türk anayasalarında nasıl düzenlendiği üzerinde durulacaktır. Sonrasında ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında açık ve mevcut tehlike ölçütüne çalışma kapsamında yer verilecek ve Türk yüksek yargı kararlarında bu ölçütün nasıl kullanıldığı incelenecektir.

Freedom of expression is a precondition for democracy. Freedom of expression has been included in international human rights documents. Freedom of expression is not an absolute freedom. Supreme Court of the United States has improved the “clear and present danger” criterion for the restriction of freedom of expression. According to this criterion, the used words will not be punished unless there is a clear and present danger. So these words will benefit from the guarantee provided by freedom of expression. This study will firstly focus on how freedom of expression is organized in international human rights documents and in Ottoman-Turkish constitutions. Subsequently, the restriction of freedom of expression will be included in the scope of work and the clear and present danger criterion, and how this criterion is used in Turkish high judicial decisions will be examined.