Akışkan, posterior, bulk-fill kompozit ve cam-ı̇yonomer-simanın radyoopasite değerlerinin ı̇ncelenmesi


BELGİ H. Ş. , TEKÇE N.

Türk Dişhekimleri Birliği
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text