Desensitizer uygulaması ve çayda bekletmenin nano-kompozitlerin renk değişimi üzerine etkisi


BOZKAYA S., TEKÇE N.

Türk Dişhekimleri Birliği
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text