Sonar Algılayıcılar ve Sezgisel Yöntemler ile Otonom Robotlarda Engelden Sakınım ve Yol Bulma


TOPUZ R., YILDIRIM M.

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.3, pp.363-371, 2016 (Peer-Reviewed Journal)