Pazarlama İletişimi Bütünleşik Pazarlama İletişimi


Taşoğlu N.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Detay Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Pazarlama iletişimine konu olan tüm unsurlar, bütüncül bir biçimde ele alınmalı ve mesajların müşterilere açık ve net bir biçimde ulaştırılabilmesi için iletişim araç ve yöntemlerinin sinerjisinden mümkün olduğunca yararlanılmalıdır. Çalışmanın öncelikli amacı, pazarlama sürecinde iletişimin etkin rolünü ve bütünleşik yaklaşımın pazarlama iletişimine sağlayacağı katkıları belli başlı modeller ışığında gözler önüne sermektir.