Sakarya İli İşgücü Göstergeleri


Creative Commons License

Yenihan B.

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM), no.1, pp.19-40, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

2000’li yıllarla birlikte hem ekonomik hem de sosyal alanlarda hızlı bir büyüme trendi yakalayan Türkiye’nin işgücü piyasası rakamları incelendiğinde, bu büyüme trendinin işgücü piyasalarına da olumlu bir şekilde yansıdığı görülmektedir. Azalan işsizlik rakamları, artan istihdam ve işgücüne katılım oranları işgücü piyasalarının yanında diğer piyasalara da olumlu şekilde yansımaktadır. Sakarya konumu itibariyle işgücü piyasaları açısından önemli bir noktadadır. İşgücü piyasalarına yönelik Sakarya ili verileri incelendiğinde de bu durum kendini göstermektedir. İşsizlik oranlarının Türkiye’nin altında olması, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının da Türkiye’nin üzerinde bir büyüme göstermesi de bu durumun en önemli göstergelerindendir. Bu çalışmanın amacı TÜİK ve İŞKUR tarafından toplanan son yılların işgücü piyasaları verileri ışığında Türkiye ve Sakarya’yı karşılaştırarak, Sakarya’nın işgücü piyasalarını analiz ederek gelecek dönemlere yönelik tahmin ve öneriler de bulunmaktadır.