Ti-Bazlı Metal Oksit Kaplanmış Elektrot ile Reaktif Boyar Maddenin Anodik Oksidasyonu: Proses Şartlarının Optimizasyonu


GENÇ N., DURNA E.

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.2, pp.951-961, 2021 (Scopus) identifier identifier