Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenim Programı Belirlemesi Ve Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma: Muğla İli Örneği


YORULMAZ M. , ÖZKAN M., ÖZKAN H.

Internatıonal Multıdıscıplınary Congress of Eurasıa, Barcelona, Spain, 27 April - 30 December 2017, pp.343-349

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Barcelona
  • Country: Spain
  • Page Numbers: pp.343-349