İşgücü Piyasası Temel Kavramları Doğrultusunda Elazığ İli İşgücüPiyasasının Mevcut Durumu ve Analizi


Creative Commons License

Cerev G., Yenihan B.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.77-90, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İşgücü piyasası ve işgücü piyasasına ait veriler, bir bölgenin veya bir şehrin mevcut durumu ile bu mevcut durumda yaşanan değişimlerin değerlendirilmesi için önem taşımaktadır. Gelişmekte olan bölgelerin yaşadığı temel sorunlardan biri olan işsizlik, ekonomik gelişmenin ve bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için mücadele edilmesi zorunlu olan bir durumdur. Bir durum analizi olan bu çalışmada öncelikle işgücü piyasasının temel kavramları açıklanarak, TÜİK (Türkiye İstatistik Enstitüsü) verileri doğrultusunda Elazığ ilinin işgücü piyasasının durumu incelenmiş ve genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur