Planning of Road Crossing Structures Using Earthquake and Flood Analysis: Köyiçi Creek, Turkey / Deprem ve Taşkın Analizi ile Yol Geçiş Yapılarının Planlanması: Köyiçi Çayı, Türkiye


OPAN M. , KARA Z. E. , Karadağ M. T.

IESKO-VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, 25 - 27 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text