BİR SULAMA HAVZASINDA YERALTI VE YÜZEYSEL SULARIN BİRLİKTE KULLANIMIN ENERJİ ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ


Opan M. , Kara Z. E.

ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 1 - 03 Kasım 2019