UÇAKLARDA BUZLANMA VE BUZLANMAYI ÖNLEYECEK YÖNTEMLER


ÜNLÜ D., HİLMİOĞLU N.

Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)