Kronik Effuzyonlu Otitis Media’sı olan ve olmayan hipertrofik adenoid’li çocuklarda bazı sosyodemografik özelliklerin karşılaştırılması


ŞEVİK ELİÇORA S., ÖZTÜRK M. , Almaç A.

10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 26 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey