Endüstriyel enzimler üreten Bacillus izolatlarının morfolojik,biyokimyasal ve moleküler yöntemlerle karakterizasyonu


Creative Commons License

YÜZÜGÜLLÜ KARAKUŞ Y., Sertel A., DUMAN Y., POLAT F.

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.75, no.4, pp.353-364, 2018 (Scopus) identifier