Lise öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerinde bilişsel çarpıtmalarının ve bağışlama davranışlarının incelenmesi


Kılıç V. A. , TOKER GÖKÇE A.

II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 13 - 15 Eylül 2018