Effect of Foliar Boron Application on Fruit Set in Tombul Hazelnut


ERDOĞAN V., AYGÜN A.

VIIth Intern. Congress on Hazelnut, 23 - 27 June 2008, vol.1, pp.331-336 identifier identifier