KOMBİNE BİR ORAL KONTRASEPTİF'İN ETKİLERİ: FARE TİROİD BEZLERİ ÜZERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK ETKİLER


Creative Commons License

Yardımoğlu Yılmaz M. , Özbilgin S.

Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, cilt.18, ss.73-78, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research
  • Sayfa Sayıları: ss.73-78

Özet

In this study, thyroid glands of female mice which were
administered a combined oral contraceptive (COC) containing
ethinyl estradiol+ethynadiol diacetate for one year were examined
with a light microscope. The diameters of follicles were evaluated in the thyroid glands according to morphometric data in the treatment and the control groups. It was shown that the diameters of follicles were increased in the treatment group and it was correlated with histopathological findings and staining of colloid with H+E.
In conclusion, we observed some histopathological changes in thyroid glands of female mice which were administered COC for one yearKey Words: Ethinyl estradiol, Ethynadiol diacetate,
Thyroid glands, Oral contraceptives compared to the control group.

T Klin J Med Res 2000, 18:73-78

Bu çalışmada, bir yıl süreyle ethinyl estradiol+ethynadiol diacetate içeren kombine bir oral kontraseptif (COC) verilen dişi farelerde tiroid bezleri ışık mikroskobu ile incelendi. Kontrol ve deney gruplarında tiroid bezlerinde folliküllerin çaplan morfometrik verilere göre değerlendirildi. Deney grubunda folliküllerin çaplarında artış olduğu ve bu artışın
histopatolojik bulgular ve H+E ile kolloidin boyanması ile korelasyon
gösterdiği gözlendi. Sonuç olarak, bir yıl kombine oral kontraseptif verilen dişi farelerin tiroid bezlerinde kontrol grubuna göre bazı histolojik değişimler gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Ethinyl estradiol, Ethynadiol diacetate,
Tiroid bezleri, Oral kontraseptifler
 T Klin Med Res 2000, 18:73-78